Your 2011 FC Tokyo Squad

Detailed introduction in future posts, for now here's names and numbers:

Manager: Kiyoshi Okuma

1 GK Hitoshi Shiota
2 DF Ryuhei Tokunaga
3 DF Masato Morishige
4 DF Hideto Takahashi
6 MF Yasayuki Konno
7 MF Takuji Yonemoto
9 FW Roberto Cesar
10 MF Yohei Kajiyama
11 FW Tatsuya Suzuki
13 FW Sota Hirayama
14 MF Hokuto Nakamura
15 DF Daishi Hiramatsu
16 MF Roberto
17 FW Pedro Junior
18 MF Naohiro Ishikawa
19 MF Yohei Otake
20 GK Shuichi Gonda
21 GK Ryotaro Hironaga
22 MF Naotake Hanyu
26 DF Takumi Abe
27 MF Soutan Tanabe
29 DF Kazunori Yoshimoto
30 FW Taiki Takamatsu
31 GK Satoshi Tokizawa
32 MF Kazumasa Uesato
33 DF Kenta Mukuhara
34 DF Tomokazu Nagira
39 FW Tatsuya Yazawa

zp8497586rq